Etiquettetips

Voorstellen
Spreek uw naam langzaam en duidelijk uit. Dit helpt u gesprekspartner uw naam te onthouden en voorkomt verwarring bij lange of moeilijke namen. U kunt het ijs breken door een associatie in een grappige vorm te verpakken. Hiermee versoepelt u de omgangsvorm.

Begroeten
Bent u in een formeel gesprek of in zakelijke sfeer is het gebruikelijk om de ander altijd met 2 of 3 woorden te groeten. Enkel met dag is niet voldoende. U groet op de volgende manier, dag meneer of dag mevrouw en dit vult u eventueel aan met de achternaam van de persoon (als u die weet).

De handdruk
De handdruk is een eerste kennismaking en laat een bepaalde indruk van u achter. Daarom is het verstand om een droge stevige handdruk te geven. Als extra toevoeging kunt u uw ogen iets wat vergroten en u wenkbrauwen wat ophalen als u de persoon begroet. Hierdoor laat u de persoon in kwestie een gevoel van welkom ervaren die het gesprek een positieve wending zal geven.

Tutoyeren
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, maakt tutoyeren de afstand niet altijd kleiner. Iemand die zichzelf voorstelt met voor- en achternaam, bedoelt daarmee niet dat er getutoyeerd kan worden. Hij/zij geeft daarmee wel aan, dat de mogelijkheid niet is uitgesloten.