Marketingwoordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Pagina 1
Pagina 2
Pagina 3

 

Assortimentssamenstellingskeuze
Vraagstuk van een handelsonderneming (importeur, grossier, detaillist) die op grond van een eenmaal gekozen winkelformule/positionering en de gekozen doelgroep een assortiment moet samenstellen.

Assortimentsuitbreiding
Uitbreiden van assortiment in de diepte (toevoegen van meerdere variŽteiten via trading up of trading down en horizontale en verticale differentiatie) of in de breedte (toevoegen van meerdere produktgroepen).

Assortimentsverbreding
Het toevoegen van een of meer produktgroepen aan een assortiment. Gelet moet worden op de assortimentsconsistentie, op de vereiste marketing- en produktie know how (kunnen we dat wel?), op de omzet-/winstmogelijkheden en op de overall omzetstabiliteit.

Assortimentsverdieping
Het bij een of meerdere produktgroepen in een assortiment toevoegen van produktvariŽteiten. Dat kan in een aantal richtingen: trading up, trading down, parallellisatie alsmede differentiatie.

Atpak
Verpakkingstest waarbij het onderscheidend vermogen van een verpakking binnen het concurrentieveld wordt gemeten. Hierbij worden 2 maatstaven gehanteerd: 1) het al dan niet juist aanwijzen/herkennen van de verpakking en 2) de snelheid waarmee dit gebeurt. Zie ook tachistoscoop.

Attentiewaarde
Zie: selectieve aandacht.

Attitude
Relatief stabiel blijvende grondhouding van kennis-elementen (cognitieve component), gevoels-elementen (affectieve component) en actie-element (conatieve component).

Attitude-onderzoek
Onderzoek naar het tot stand komen van, de aard van en veranderingen in attitudes jegens produkten/merken/personen/overheidsmaatregelen en dergelijke. Meestal praktisch gericht onderzoek met behulp van vragenlijsten.

Attitude-schaal
Een serie vragen in een vragenlijst waarmee de attitude van een respondent wordt gemeten jegens een produkt/persoon/maatregel, etc. Bekende attitudeschalen zijn de Guttmanschaal, de Thurstoneschaal, de Osgoodschaal en de Likertschaal.

Attitude-verschuiving
Het positiever of negatiever worden van een houding van een persoon jegens een produkt/object/persoon.

Attitude-versterking
Het bevestigen van een (positieve of negatieve) houding/attitude die iemand heeft jegens een produkt/persoon/maatregel, etc.

Attitude-vorming
De wijze waarop een houding tot stand komt.

Attributen
Eigenschappen toegevoegd aan het fysieke produkt. Basislijst: merk, verpakking, garantie, kwaliteit, service.

Attributie
Het veelal op zeer subjectieve gronden toekennen van eigenschappen aan produkten/personen/objecten/etc. Op grond van subjectieve waarnemingen/ervaringen, etc.

Augmented product
Het uitgebreide produkt, ofwel het fysieke produkt plus door andere marketingmix instrumenten toegevoegde eigenschappen als installatie, service, garantie, aflevering, etc. (indeling Kotler).

Autarkie
Zelf voorzien in je eigen behoeften. Afwezigheid van ruilgedrag. Kan betrekking hebben op gezinshuishouding, personen, die d.m.v. jagen, landbouw etc. in eigen behoeften voorzien of volkshuishoudingen.

Automatenverkoop
Het leveren van diensten na inworp van muntstukken in een automaat.

Autonome groei
Zelfstandige groei, d.w.z. onafhankelijk van bepaalde factoren.

Autonomie
Zelfstandigheid m.b.t. economische verhoudingen.

Autoriteitenonderzoek
Een exploratief onderzoek onder mensen die beroepshalve veel van het onderhavige onderzoeksprobleem afweten. Zie: expert-interview.

Awareness
1) Bekendheid met het produkt. Zie: Rogers en Dagmar-model.2) Verschijnsel, dat men een reclameboodschap niet alleen heeft waargenomen, maar ook in herinnering kan roepen.