BADMINTON

Spelregels
Een partij badminton bestaat uit twee winnende games. Wie twee games wint, is de winnaar van de partij. Het aantal punten waaruit een game bestaat is afhankelijk van het type spel. Als het 1-1 is, wordt er een derde en beslissende game gespeeld.

Het veld wordt in tweeën gedeeld door een net op 1,55 meter hoogte bij de staander. In het midden mag het net niet lager hangen dan 1,525 meter. Het net zelf moet 0,76 meter hoog zijn. De touwen waarvan het net gemaakt is moeten donker van kleur zijn en van gelijkmatige dikte. De maaswijdte mag variëren van 15 tot 20 millimeter.

Er wordt onderhands geserveerd naar het veld schuin tegenover het vak van waaruit wordt geserveerd. Hierbij mag (op het moment van raken van de shuttle) het blad van het racket niet boven de heup uitkomen. Tevens moet de service met één vloeiende beweging geslagen worden. De shuttle wordt over het net heen en weer geslagen (een rally). Zodra de shuttle op de grond komt, wordt het spel gestopt. Afhankelijk van of de shuttle binnen / op de lijnen (in) of buiten de lijnen (uit) valt wordt beoordeeld hoe het spel doorgaat. Als de shuttle op de grond komt door een fout van de serverende partij, wordt de service aan de andere partij overgedragen. Als de fout gemaakt is door de tegenpartij, krijgt de serverende partij een punt.

Fouten
Badminton kent de volgende fouten:
een speler slaat de shuttle buiten de lijnen (uit)
de shuttle valt in het eigen veld (een speler mist de slag)
een speler slaat de shuttle in het net
een speler raakt de shuttle meer dan één keer, tenzij het in eenzelfde beweging is
een speler raakt de shuttle met zijn lichaam
een speler raakt het net aan, voor de shuttle op de grond gevallen is
een speler slaat de shuttle terug voor die boven het eigen veld is
een speler staat op een lijn bij het serveren (voetfout)
een speler slaat de service in het verkeerde vak
een speler serveert voordat de tegenspeler klaarstaat.
een speler serveert en het blad komt boven het middel voordat de shuttle het blad verlaten heeft.

een speler serveert en de shuttle raakt het blad boven de hand waarmee de speler serveert.
de shuttle raakt tijdens een rally niet tot het speelveld behorende objecten (plafond, palen links/rechts van het speelveld)

Wanneer de scheidsrechter niet zeker weet of hij de goede beslissing maakt, kan hij een let geven. Dit komt voor wanneer er bijvoorbeeld niet duidelijk is of de shuttle in of uit was en wanneer niet duidelijk was of de tegenstander klaarstond (zo niet, dan een let). Een let houdt in dat de gespeelde punt opnieuw gespeeld moet worden.